لیست انجمن ها

Insert title here
انجمن صنایع همگن ریخته گری
انجمن صنایع همگن ریخته گری
لیست اعضای هیئت رئیسه لیست اعضا


شهر : اصفهان
آدرس اول :خیابان رودکی
آدرس دوم :روبروی مدرسه محسنیه - جنب کوچه شهید کرمانی
آدرس سوم :ساختمان بهشت - طبقه اول
شماره های تماس :

local : 031-37866191
local : 031-37866192
شماره های فکس :

031-37866190
معرفی کامل انجمن ریخته گری
  وب سایت :
آدرس ایمیل : rikhte@yahoo.com

Asset Publisher

مناسبتها

سال1397 سال« حمایت از کالای ایرانی »