لیست انجمن ها

Insert title here
انجمن صنفی کارفرمايان صنايع غذايی
انجمن صنفی کارفرمايان صنايع غذايی
لیست اعضای هیئت رئیسه لیست اعضا


شهر : اصفهان
آدرس اول :فلکه دانشگاه صنعتی
آدرس دوم :کیلومتر 7 جاده آیت اله محمودآبادی
آدرس سوم :آرد اطلس
شماره های تماس :

local : 031-33800050
local : 031-33800051
شماره های فکس :

031-33800052
  وب سایت :
آدرس ایمیل :

Asset Publisher

مناسبتها

سال1397 سال« حمایت از کالای ایرانی »