لیست انجمن ها

Insert title here
انجمن صنایع همگن ماشین ساز و ساخت تجهیزات
انجمن صنایع همگن ماشین ساز و ساخت تجهیزات
لیست اعضای هیئت رئیسه لیست اعضا


شهر : اصفهان
آدرس اول :خیابان دقیقی
آدرس دوم :روبروی رستوران ابوالفضل
آدرس سوم :شرکت تعاونی صنایع - پلاک 31 - طبقه اول
شماره های تماس :

local : 031-36259841-4
شماره های فکس :

031-36277935
  وب سایت :
آدرس ایمیل :

Asset Publisher

مناسبتها

سال1397 سال« حمایت از کالای ایرانی »