لیست انجمن ها

Insert title here
انجمن صنفی کارفرمایی مدیران ماشین ساز و صنایع فلزی
انجمن صنفی کارفرمایی مدیران ماشین ساز و صنایع فلزی
لیست اعضای هیئت رئیسه لیست اعضا


شهر : اصفهان
آدرس اول :میدان جمهوری
آدرس دوم :ابتدای خیابان امام خمینی
آدرس سوم :جنب مسجد شفیعی
شماره های تماس :

local : 031-33369867
شماره های فکس :

031-33378346
  وب سایت :
آدرس ایمیل :

Asset Publisher

مناسبتها

سال1397 سال« حمایت از کالای ایرانی »