لیست انجمن ها

Insert title here
انجمن صنفی کارفرمایی هیات امناء شهرک های صنعتی استان اصفهان
انجمن صنفی کارفرمایی هیات امناء شهرک های صنعتی استان اصفهان
لیست اعضای هیئت رئیسه لیست اعضا


شهر : اصفهان
آدرس اول :خیابان شیخ صدوق شمالی
آدرس دوم :خیابان نیکبخت شرقی
آدرس سوم :جنب بانک ملی - خانه صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان
شماره های تماس :

local : 031-36636088
شماره های فکس :

031-36636088
  وب سایت :
آدرس ایمیل :

Asset Publisher

مناسبتها

سال1397 سال« حمایت از کالای ایرانی »