لیست انجمن ها

Insert title here
انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات آرد سازی
انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات آرد سازی
لیست اعضای هیئت رئیسه لیست اعضا


شهر : اصفهان
آدرس اول :خیابان فردوسی
آدرس دوم :ایستگاه چرخاب
آدرس سوم :مجتمع تجاری امیر - طبقه اول
شماره های تماس :

local : 031-32226183
شماره های فکس :

031-2201068
  وب سایت :
آدرس ایمیل :

Asset Publisher

مناسبتها

سال1397 سال« حمایت از کالای ایرانی »