دوره های آموزشی

« بازگشت

دوره آموزشی مالیات مستقیم

تصویر دوره آموزشی
موضوع : دوره آموزشی مالیات مستقیم
کد دوره : 04
نام استاد : آقای عابدینی
تعداد ساعت کل دوره : 4
سر فصلها : * مقررات تنظیم و تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و صورتحساب سود و زیان *مالیات حقوق * مالیات های تکلیفی موضوع مواد 104،903،53 و 107 ق.م.م * معافیتهای مالیاتی * جرائم مالیاتی * نحوه تشخیص مالیات * مراجع حل اختلاف مالیاتی و.....
مخاطبان :
هزینه :
فایل اطلاعات تکمیلی : فایل ر از اینجا دریافت کنید
پوستر : پوستر دوره آموزشی