دوره های آموزشی

« بازگشت

سمینار آشنایی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری

تصویر دوره آموزشی
موضوع : سمینار آشنایی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری
کد دوره :
نام استاد : حجج اسلام باقری و کرمی
تعداد ساعت کل دوره : 4 ساعت
سر فصلها : آشنایی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری
مخاطبان :
هزینه :
فایل اطلاعات تکمیلی : فایل ر از اینجا دریافت کنید
پوستر : پوستر دوره آموزشی