دوره های آموزشی

« بازگشت

سمینار آموزشی قواعـد عمومـی قراردادها

تصویر دوره آموزشی
موضوع : سمینار آموزشی قواعـد عمومـی قراردادها
کد دوره : 004
نام استاد : حسن وثیق زاده انصاری
تعداد ساعت کل دوره : 8 ساعت
سر فصلها : * عریف قرارداد و انواع آن * شرایط اساسی صحت قراردادها مشتمل بر شناخت طرفهای قرارداد اعم از حقیقی و حقوقی، شرایط موضوع قرارداد و.... * آثار و نتایج مترتب بر قراردادها مشتمل بر آثار قانونی و عرفی، خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام قرارداد و راههای برخورد با آن و .... * شروط و توضیحات ضمن قرارداد مشتمل بر شناخت انواع شروط، تعیین زمان و محل انجام تعهد ، نحوه پرداخت ثمن و تحویل (موقت و دائم) ، هزینه ها ، مستندات و پیوستها، امور پیش بینی نشده، تضمین ها * انقضا قرارداد شامل موارد سقوط قرارداد ، اقاله،تبدیل تعهد،تهاتر
مخاطبان : این دوره آموزشی 2روزه، به مدت 8 ساعت در تاریخ های 7 و 14 دی ماه از ساعت8 صبح لغایت 12 در محل سالن اجتماعات خانه صنعت، معدن و تجارت به نشانی ابتدای خیابان نیکبخت شرقی، جنب بانک ملی برگزار می گردد.
هزینه : این دوره آموزشی 2روزه، به مدت 8 ساعت در تاریخ های 7 و 14 دی ماه از ساعت8 صبح لغایت 12 در محل سالن اجتماعات خانه صنعت، معدن و تجارت به نشانی ابتدای خیابان نیکبخت شرقی، جنب بانک ملی برگزار می گردد.
فایل اطلاعات تکمیلی : فایل ر از اینجا دریافت کنید
پوستر : پوستر دوره آموزشی