دوره های آموزشی

« بازگشت

سمینار آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

تصویر دوره آموزشی
موضوع : سمینار آموزشی مالیات بر ارزش افزوده
کد دوره : 003
نام استاد : آقای مشکلانی ( کارشناس اداره امور مالیاتی)
تعداد ساعت کل دوره : 4 ساعت
سر فصلها : سرفصل ها - مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی اعمال قانون - وظایف مودیان مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده - نحوه تنظیم دفاتر قانون مالیات بر ارزش افزوده - معافیت های قانونی مالیات بر ارزش افزوده - موارد علی الرأس در قانون مالیات بر ارزش افزوده - بخشنامه ها و آئین نامه های جدید مالیاتی - عوارض آلایندگی - صدور فاکتور و نحوه شناسایی خریدار و فروشنده (معاملات وقعی) - استرداد
مخاطبان :
هزینه :
فایل اطلاعات تکمیلی : فایل ر از اینجا دریافت کنید
پوستر : پوستر دوره آموزشی