Documents and Media Display

پوشه ها
Showing 11 results.
Items per Page 20
از 1
Showing 11 results.
Items per Page 20
از 1
اسناد
Showing 1 - 20 of 183 results.
Items per Page 20
از 10
Showing 1 - 20 of 183 results.
Items per Page 20
از 10

Documents and Media Display

پوشه ها
Showing 11 results.
Items per Page 20
از 1
Showing 11 results.
Items per Page 20
از 1
اسناد
Showing 1 - 20 of 183 results.
Items per Page 20
از 10
Showing 1 - 20 of 183 results.
Items per Page 20
از 10

Asset Publisher

« بازگشت

انتخاب واحد نمونه صنعتی 1396 براساس عملکرد سال 1395

ImageGozaresh

با توجه به اینکه همه ساله در روز صنعت و معدن از واحدهای صنعتی نمونه تجلیل بعمل می آید. علاقمندان می توانند با دریافت فرم مربوطه از اینجا و ارسال فرم تکمیل شده به خانه صنعت، معدن و تجارت استان از طریق شماره فاکس 36636077 و یا آدرس ایمیل info.ihim@gmail.com ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال فرم ها روز پنجشنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه 1396 می باشد.

فایل خبر را از اینجا دریافت کنید  

شرایط عضویت پرتال خانه صنعت و معدن استان اصفهان

این قسمت توسط مدیر محتوا تنظیم خواهد شد