Documents and Media Display

پوشه ها
Showing 11 results.
Items per Page 20
از 1
Showing 11 results.
Items per Page 20
از 1
اسناد
Showing 1 - 20 of 183 results.
Items per Page 20
از 10
Showing 1 - 20 of 183 results.
Items per Page 20
از 10

Documents and Media Display

پوشه ها
Showing 11 results.
Items per Page 20
از 1
Showing 11 results.
Items per Page 20
از 1
اسناد
Showing 1 - 20 of 183 results.
Items per Page 20
از 10
Showing 1 - 20 of 183 results.
Items per Page 20
از 10

Asset Publisher

« بازگشت

دفترچه قرارداد سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی ایران

ImageGozaresh

دفترچه قرارداد سازمان صنایع کوچک  و شهرکهای صنعتی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در نظر دارد دفترچه قرارداد خود را ویرایش نماید. علاقمندان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص دفترچه مذکور حداکثر تا روز چهارشنبه 30فروردین ماه از طریق شماره فاکس 36636077 به خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعلام نمایند.

دفترچه قرارداد 

فایل خبر را از اینجا دریافت کنید  

شرایط عضویت پرتال خانه صنعت و معدن استان اصفهان

این قسمت توسط مدیر محتوا تنظیم خواهد شد