نمایشگاه ها

Insert title here

عنوان نمایشگاه تهران

ImageGozaresh
محل برگزاری : نمایشگاه تهران
بازه زمانی : 15 الی 20 اردیبهشت
گروه نمایشگاهی : صنایع برودتی
برگزار کننده : شهرداری تهران
ی اطلاعات تکمیلی
وب سایت ، ایمیل : www.exib1.ir , exib1@gmail.com