نمایشگاه ها

Insert title here

هفدهمین نمایشگاه صادراتی فرش دستباف

ImageGozaresh
محل برگزاری : نمایشگاه اصفهان
بازه زمانی : 2 لغایت 7 آذرماه 1393
گروه نمایشگاهی : فرش دستباف
برگزار کننده :
ی اطلاعات تکمیلی
وب سایت ، ایمیل : http://isfahancarpex.ir/ ,