انجمن‌ها و شعب

انجمن همگن تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی

رئیس انجمن

رضا چینی

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن

اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی و صنایع وابسته

محمود تولایی

رئیس انجمن

انجمن همگن آهنگری

محمدخلیل کتیرایی

رئیس انجمن

انجمن همگن معدن‌کاران

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی

رئیس انجمن

مهدی جباری

دبیر انجمن

انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک

سیدمحسن پورسعید

رئیس انجمن

زهره حسنی‌نژاد (باطنی)

دبیر انجمن

انجمن همگن خدمات مهندسی

محمد ابکاء

رئیس انجمن

کیومرث کیارودی

دبیر انجمن

انجمن صنایع همگن ریخته‌گری

رحیم نصر

رئیس انجمن

رضا میرقادری

دبیر انجمن

انجمن تخصصی صنایع همگن شیمیایی سلولزی

حمید کاردانی

رئیس انجمن

انجمن همگن شن و ماسه

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی

رئیس انجمن

مهدی مداحیان

دبیر انجمن

انجمن صنایع همگن فرش دستباف

محمدباقر صیرفیان

رئیس انجمن

انجمن صنایع همگن فلزی و لوازم خانگی

علیرضا صمدی

رئیس انجمن

قاسمعلی جباری

دبیر انجمن

انجمن همگن فولاد پژوهان

مجتبی خلقی

رئیس انجمن

انجمن صنایع همگن ماشین‌ساز و ساخت تجهیزات

محمدرضا برکتین

رئیس انجمن

انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات تولید بتن آماده اصفهان

مسعود شهامت

رئیس انجمن

اصغر کلانی اعرابی

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لاستیک صنعتی

بهنام نصیری

رئیس انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی سنگ‌بری‌ها

رضا احمدی

رئیس انجمن

سحر رهنما

دبیر انجمن

انجمن صنایع همگن کانی غیرفلزی

پرویز اخوان

رئیس انجمن

محمد اقارب پرست

مشاور هیئت مدیره و دبیر انجمن

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

کاظم آیت‌اللهی

رئیس انجمن

سیدمرتضی میرعظیمی

دبیر انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قطعات خودرو و نیروی محرکه

ابراهیم احمدی

رئیس انجمن

بهزاد زندیان

دبیر انجمن

انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع

بهزاد معینی‌فرد

رئیس انجمن

پریسا خلیلیان

دبیر انجمن

کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مدیران ماشین‌ساز و صنایع فلزی

سیدمرتضی امین جواهری

رئیس انجمن

انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات آردسازی

محمد کازرونی

رئیس انجمن

انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی

حبیب‌الله شاه‌کرمی

رئیس انجمن

مظفر چلمقانی

دبیر انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی هیئت امنا و شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی

امیرحسین قاضی عسگر

رئیس انجمن

حسن کلباسی

دبیر انجمن