رئیس کل بانک مرکزی گفت: تامین مالی زنجیره تولید در زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و صنایع پتروشیمی قرار دارد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،  علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: موضوع تامین مالی زنجیره تولید مهم است، با اجرای این طرح بنگاه های اقتصادی به جای دریافت تسهیلات به صورت نقد، اوراق دریافت خواهند کرد.

او ادامه داد: این فرآیند چند مزیت دارد، نیاز به نقدینگی را کاهش می دهد و باعث بهبود ترازنامه بانک ها می شود و به جای اینکه منابع بانک ها به سمت بخش های غیر مولد حرکت کند به سمت بخش های مولد اقتصادی حرکت می کند. این تامین مالی باعث می شود نظارت در زمینه مصرف تسهیلات افزایش یابد و شفاف سازی در این زمینه اتفاق خواهد افتاد.

او ادامه داد: این فرآیند باعث می شود مطالبات غیر جاری بانک ها کاهش یابد. دستورالعمل زنجیره تولید به بانک های عامل ابلاغ شده و زیر ساخت های لازم فراهم شده است و این موضوع محصول همکاری بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت است. این تامین مالی در زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و صنایع پتروشیمی قرار دارد و در حال حاضر با وزارت جهاد کشاورزی هم در حال مذاکره هستیم که در این زنجیره قرار بگیرند.
در ادامه این نشست، خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: این اقدامات یکی از زنجیره های مقاومت در برابر مشکلات اقتصادی است، در صدر ۳ اولویتی که تولید کنندگان ذکر می کردند تامین مالی تولید مهم ترین اولویت هاست.

پیام بگذارید