دیدار مشترک مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان با حضور نماینده مشاور وزیر اقتصاد و دارایی

پیام بگذارید