پایگاه خبری معدن نیوز -از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه امسال، از بین ۱۲ محصول منتخب معدنی، پنج محصول رشد بالغ بر ۲۴ درصد تا ۳.۷ درصدی داشته است. در مقابل اما هفت محصول دیگر افت تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. شمش آلومینیوم خالص همچنان در صدر افزایش تولیدها قرار گرفته اما تولید چینی بهداشتی بیشترین کاهش تولید را معادل ۱۶.۵ درصد به خود اختصاص داده است.
به گزارش معدن نیوز -از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه امسال، از بین ۱۲ محصول منتخب معدنی، پنج محصول رشد بالغ بر ۲۴ درصد تا ۳.۷ درصدی داشته است. در مقابل اما هفت محصول دیگر افت تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. شمش آلومینیوم خالص همچنان در صدر افزایش تولیدها قرار گرفته اما تولید چینی بهداشتی بیشترین کاهش تولید را معادل ۱۶.۵ درصد به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع هشت ماهه سال جاری ۳۶۰ هزار تن شمش آلومینیوم با ۲۴.۸ درصد افزایش نسبت به ۲۸۸ هزار و ۵۰۰ تن تولید شده در مجموع هشت ماهه نخست سال گذشته، تولید شده و در صدر افزایش تولید محصولات منتخب معدنی قرار گرفته است.

پس از شمش آلومینیوم، بیشترین رشد تولید را شیشه جام ثبت کرده است که از ۷۳۹ هزار و ۲۰۰ تن تولیدی در مدت هشت ماهه ۱۳۹۹ به ۸۸۴ هزار و ۴۰۰ تن در مدت مشابه امسال رسیده و افزایش ۱۹.۶ درصدی تولید این محصول معدنی را رقم زده است.

تولید ظروف چینی نیز در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۸ درصد رشد یافته و به ۴۰ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است. در مجموع هشت ماه ابتدایی سال گذشته، میزان تولید این محصول ۳۵ هزار و ۹۰۰ تن ثبت شده است.

طبق این گزارش، کمترین میزان رشد تولید محصولات منتخب معدنی متعلق به کاتد مس و کاشی و سرامیک است که به ترتیب ۶.۲ درصد و ۳.۷ درصد رشد تولید داشته‌اند. از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۲۰۲ هزار تن کاتد مس و ۳۰۱ میلیون و ۱۷۶ هزار متر مربع کاشی و سرامیک تولید شده است. میزان تولید این دو محصول معدنی در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۱۹۰ هزار و ۲۰۰ تن برای کاتد مس و ۲۹۰ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۵۰۰ تن برای کاشی و سرامیک بوده است.

در مقابل اما تولید ظروف شیشه‌ای در هشت ماهه امسال کمترین افت تولید و چینی بهداشتی بیشترین میزان کاهش تولید را نسبت به میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.

از فروردین ماه تا پایان آبان ماه ۴۸۱ هزار و ۱۰۰ تن شیشه‌جام تولید شده است که نسبت به ۴۸۲ هزار و ۵۰۰ تن تولیدی هشت ماهه ۱۳۹۹ کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

تولید آلومینا نیز از ۱۵۶ هزار و ۹۰۰ تن به ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است که ۰.۹ درصد کاهش تولید را نشان می‌دهد.

در مدت مذکور سال جاری ۱۸ میلیون و ۶۹۱ هزار و ۵۰۰ تن فولاد خام و ۱۶میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصولات فولادی تولید شده که نسبت به ۱۹ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۰۰ تن فولا خام تولید شده و ۱۷ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۳۰۰ تن محصول فولادی تولیدی در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲.۷ درصد (فولاد خام) و ۷.۵ درصد (محصولات فولادی) کاهش تولید را تجربه کرده‌اند.

پس از آن‌ها سیمان نیز ۱۰.۶ درصد کاهش تولید را طی هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده و از ۴۸ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۱۰۰ تن به ۴۳ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

کنسانتره زغالسنگ نیز با افت ۱۲ درصدی میزان تولید را از یک میلیون و ۶۹ هزار و ۵۰۰ تن در هشت ماهه ابتدایی سال گذشته به ۹۴۱ هزار و ۷۰۰ تن تولید در مجموع هشت ماه ۱۴۰۰ کاهش داده است.

در نهایت طبق آمار، بیشترین میزان کاهش تولید در این مقایسه آماری مختص چینی بهداشتی است که با افت ۱۶.۵ درصدی معادل ۶۵ هزار و ۹۰۰ تن تولید شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاپان آبان ماه آن، میزان تولید این محصول معدنی ۷۸ هزار و ۹۰۰ تن بوده است.

پیام بگذارید