جهت دریافت نامه خانه محترم صمت ایران در خصوص دستور العمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید