شرایط واردات توربین‌های گازی نو و مستعمل

این اطلاعیه در خصوص شرایط واردات توربین‌های گازی نو و مستعمل برای حل مشکل برق در تابستان سال 1401 می باشد. این شرایط شامل: توربین های موجود در شرکت های تولید کننده داخلی واردات مابه التفاوت نیاز کشور واردات توربین توسط شرکت های خدمات بازسازی شرایط واردات توربین های مستعمل جهت مطالعه کامل این اطلاعیه […]
ادامه مطلب

برنامه ریزی جهت مدیریت اضطراری مصرف برق در ماه‌های پیش رو

فوری فوری برنامه ریزی جهت مدیریت اضطراری مصرف برق در ماه‌های پیش رو به قرار زیر می‌باشد. به جهت دریافت فایل زیر را دانلود کنید. برنامه ریزی جهت مدیریت اضطراری مصرف برق در ماه‌های پیش رو
ادامه مطلب