تیر 28, 1401

نیروگاه نور ابوظبی

نیروگاه (نور ابوظبی) بزرگترین نیروگاه مستقل انرژی خورشیدی در جهان است. تأسیس نیروگاه مذکور در راستای ابتکار راهبردی امارات برای ... ادامه مطلب