گزارش برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز، صنعت، انرژی ترکمنستان

 بنابر اعلام رسانه های ارتباط جمعی ترکمنستان، نزدیک به 130 شرکت از بیش از 20 کشور جهان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز، صنعت، انرژی ترکمنستان2022 و کنفرانس (توسعه حوزه ساختمان، صنعت، انرژی ترکمنستان) شرکت داشتند. هدف از برگزاری این نمایشگاه پیشبرد و توسعه بخش های ساختمانی، صنعتی و انرژی، صنایع شیمیایی، […]
ادامه مطلب

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه اقتصاد

این آیین نامه به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه های پیشران در حوزه تأمین مالی، مالیات، گمرک توسط هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب گردید. از جمله موارد مطرح در […]
ادامه مطلب