فراخوان جشنواره مطبوعاتی قاصد آب

نخستین جشنواره مطبوعاتی با موضوع آب در استان اصفهان با محورهای احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی، تغییر اقلیم / فرونشست، مدیریت مصرف آب در کشاورزی / صنعت و … اعلام گردید. ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.  
ادامه مطلب

برگزاری نمایشگاه

برگزاری هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی دهلی نو – صنعت پلاستیک هند برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی خودرو سلیمانیه عراق ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.
ادامه مطلب

ابلاغیه مدیریت مصارف گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرف

مدیریت مصارف گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرف، در بازه زمانی اول آذر ماه تا انتهای بهمن ماه اعلام گردید. ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.
ادامه مطلب