به گزارش اکوایران؛ سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در این نامه‌ شروط صادرات شیرخشک صنعتی، کره، خامه و روغن حیوانی حاصل از کره را به مدیرکل دفتر صادرات گمرک ابلاغ کرد. بر اساس الزامات پیش بینی شده، مابه التفاوت صادرات شیر خشک صنعتی هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان، مابه التفاوت صادرات کره هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان، مابه التفاوت صادرات خامه (تا چهل درصد چربی) هر کیلوگرم ۶ هزار تومان و مابه التفاوت صادرات روغن حیوانی حاصل از کره هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

شروط وزارت صمت برای صادرات
همچنین عباس عسگرزاده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه ای به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات صادرات آورده که با توجه به جلسه ستاد تنظیم بازار کشور، صادرات اقلام مشروحه در نامه مذکور طبق فرایند زیر بلامانع است. با توجه به این نامه صادرات اقلام مذکورمنوط به 3 شرط زیر است.

1- وزارت جهاد کشاورزی متقاضیان واجد شرایط با ذکر دقیق مشخصات صادرکننده، تناژ قابل صدور و مقدار مابه‌التفاوت جهت پرداخت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی کند.

2-سازمان حمایت ضمن اخذ مابه‌التفاوت؛ تاییدیه دریافت مابه‌التفاوت را با ذکر دقیق مشخصات صادرکننده، تناژ و مبلغ مابه‌التفاوت دریافتی به وزارت جهاد منعکس کنند.

3-وزارت جهاد کشاورزی از طریق سامانه تجارت فرامرزی با رعایت بندهای یک و دو اقدام به بررسی و تایید درخواست صادرت کند.

پیام بگذارید