رضا چینی

نیروی انسانی

چالش‌ها و دغدغه‌های منابع انسانی از زبان کارفرمایان

امروزه وجود موانعی نظیر قوانین کار، بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌ها، آموزش‌های نامتناسب و مهاجرت سبب بروز بحران نیروی انسانی شده است. بحرانی که در صورت عدم توجه به آن در آینده بسیار از آن خواهیم شنید. ... ادامه مطلب