صادرات

مصاحبه‌ی رادیو اقتصاد با رئیس خانه صمت ایران و اصفهان به مناسبت روز ملی صادرات

صادرات یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع درآمدی یک کشور می‌باشد.. با صادرات علاوه بر ارزآوری کشور، می‌توان رشد و پویایی خاصی در اقتصاد و تولید کشور ایجاد کرد. تولیدی که می‌تواند فراسوی مرزها را درنوردد، یقیناً یکی از باکیفیت‌ترین تولیدهای کشور می‌باشد. با توجه به آن که در شش ماهه‌ی ابتدایی سال تراز صادرات مثبت بوده است و از طرفی مواجه بودن کشور با تحریم‌های ظالمانه، بایستی فضا در داخل برای صادرات تسهیل گردد ... ادامه مطلب