ضرورت همکاری وزارت امور خارجه برای ورود افراد متخصص صنعتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار، در نشست رئیس خانه صنعت، معدن ایران و اصفهان با رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان، ضرورت ایجاد فرصت های ارتباطی با کشورهای پیشرفته و استفاده از نیروهای متخصص و حرفه ای در بخش صنایع به منظور ارتقای دانش و مهارت فعالان این عرصه در داخل کشور […]
ادامه مطلب