نیروگاه (نور ابوظبی) بزرگترین نیروگاه مستقل انرژی خورشیدی در جهان است.

تأسیس نیروگاه مذکور در راستای ابتکار راهبردی امارات برای دستیابی به بی طرفی آب و هوایی تا سال 2050 می باشد.

از جمله پروژه های انرژی این نیروگاه شامل نیروگاه تولید انرژی خورشیدی فتوالکتریک در شهر مصدر با ظرفیت 10مگاوات می‌باشد.

این نیروگاه با هزینه 871 میلیون و 100 هزار دلار ساخته شده است و به موجب وافقنامه 25 ساله خرید انرژی، برق تولیدی این تأسیسات به شرکت آب و برق امارات فروخته می‌شود.

گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

نیروگاه نور ابوظبی

پیام بگذارید