فراخوان: انتخاب واحدهای نمونه صنعتی سال 1402

اطلاعیه فراخوان انتخاب واحدهای نمونه صنعتی سال 1402  با توجه به آغاز فرایند ثبت نام انتخاب واحد نمونه صنعتی سال 1402 به اطلاع متقاضیان می‌رساند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  1402/03/04 نسبت به تکمیل فرم اقدام فرمایند.
ادامه مطلب

برگزاری نمایشگاه های بین المللی

اعزام هیئت تجاری به سرپرستی مقام عالی وزارت به کشورهای غرب آفریقا – فروردین سال 1402 برگزاری نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک ایتالیا – خرداد سال 1402 دعوت برای حضور در نمایشگاه بین المللی 2023 جمهوری تاجیکستان ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.
ادامه مطلب