اقدامات اجرایی با اولویت موارد زیر جهت پیشگیری و کنترل حوادث محتمل به منظور بهره برداری و استحضار صنعتگران محترم می‌رساند.

  1. الزام به تمامی پیمانکاران، شرکت ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و کارگاه هی شیمیایی
  2. هماهنگی شرکت ها با پلیس راهور
  3. پیش بینی تجهیزات مورد نیاز جهت امدادرسانی
  4. و …

برای دریافت اطلاعیه فایل زیر را دانلود کنید.

پیشگیری از حوادث شیمیایی

پیام بگذارید