این تفاهم نامه به منظور همکاری و تعامل وزارت صمت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اولویت کلیه محورهای مورد تفاهم به ویژه شعار سال “تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین”، عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام در حوزه علم و فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه و… امضا و اجرایی گردید.

مطابق این تفاهم نامه برخی از زمینه های همکاری و هم افزایی شامل:

  • اتصال فعالیت های تولیدی و تجاری به فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی، تحقیق و توسعه در قالب زنجیره های ارزش یا کنسرسیوم
  • توسعه و ارتقاء زیست بوم اقتصاد دانش بنیان، بر پایه مدل های نوآوری باز و اتصال استارت آپ های دانشگاهی به بنگاه های بزرگ
  • و…

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تفاهم نامه همکاری راهبردی فی مابین وزارت صمت و وزارت علوم

پیام بگذارید