آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده (بازرگانی) و محل های ارائه خدمات – نوبت دوم سال 1401 (مهلت تا 1401/10/21)


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

 

پیام بگذارید