اعلام آمادگی شرکت قزاقستانی (نمایشگاه ها و همایش های آیتکا) جهت همکاری با شرکت های ایرانی علاقمند به حضور در نمایشگاه های قزاقستان.

این شرکت به طور متوسط 30رویداد نمایشگاهی در آستانه، آلماتی و آتیرائو در 22 حوزه اقتصادی برگزار می ‌نماید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

معرفی شرکت نمایشگاه هاوهمایش های بین المللی آیتکا قزاقستان

پیام بگذارید