به منظور تحقق تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین با هدف کلان افزایش صد در صدی تعداد شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در صنعت آب و برق و اشتغال مستقیم آنها، آیین نامه آن به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تصویب گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص حمایت از تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین در صنعت برق و آب

پیام بگذارید