به موجب مصوبات نودویکمین جلسه کمیته اقدام ارزی، صادرکنندگان ذینفع استان موارد مربوط به بروز اشتباهات در درج ارزش اظهارنامه های صادراتی به واسطه اشتباهات سهوی گمرکات اجرایی حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری، مهلت بررسی و تعیین تکلیف نهایشان می‌باشد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

 

پیام بگذارید