الزام استعلام صورتحساب الکترونیک

جهت دریافت نامه رئیس محترم سازمان صمت استان در خصوص الزام استعلام صورتحساب الکترونیک و حذف استعلامات فیزیکی و معرفی پروژه گسترش تأمین مالی زنجیره تأمین اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید