باتوجه به سیاست های کلی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر رشد و توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین حمایت از صادرکنندگان، علی الخصوص صادرکنندگان کالاهای فساد پذیر، تدابیری جهت خرید کانتینرهای یخچال دار در دستور کار قرار گرفته است.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

خرید کانتینرهای یخچال دار

پیام بگذارید