بیست و دومین همایش روز ملی حقوق مصرف کنندگان مطابق برنامه ریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، 9 اسفند ماه برگزار می‌شود و در جریان این همایش بنگاه های اقتصادی برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان معرفی و از آنها تقدیر بعمل می‌آید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

فراخوان بیست و دومین همایش روز ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

پیام بگذارید