فوری

لزوم تکمیل اطلاعات مربوط به کدهای رهگیری (استاندارد سازی) فرآورده های مربوط به بعد از مهر 1395 در سامانه سینا حداکثر تا تاریخ 1401/06/25

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ورود اطلاعات کامل فراورده های کدگذاری شده فرآورده های نفتی در سامانه سینا تا تاریخ 1401_06_25

پیام بگذارید