در راستای اجرای طرح شفافیت و رصد کالاهای منتخب در زنجیره صنعت خودرو، أخذ شناسه کالا محصولات تولیدی و وارداتی، اظهار ماهیانه تولید، اظهار واردات و موجودی انبار بر اساس شناسه کالاهای أخذ شده در سامانه جامع تجارت الزامی است.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید