کشاورزی قراردادی برای سالیان متمادی به عنوان ابزار سازماندهی و حمایت از تولیدات کشاورزی به ویژه برای کشاورزان خرد مورد استفاده قرار گرفته است.

این نظام کشاورزی را می‌توان به عنوان یک توافق بین کشاورزان و شرکتهای پشتیبان/بنگاههای فرآوری و یا بازار رسانی برای تولید و عرضه محصولات کشاورزی تحت توافقات قبلی، تعریف نمود.

در این شکل از قراردادها همواره خریدار در قالب عرضه نهادهها و ارائه مشاوره فنی حمایت کشاورزان را تقبل می‌کند. مبنای چنین ترتیباتی الزام قانونی از سوی کشاورز برای فراهم نمودن یک کالای خاص به مقدار مشخص و با استانداردهای کیفی تعیین شده و الزام قانونی از سوی شرکت پشتیبان برای حمایت از تولید کشاورز و خرید کالا است.

در این راستا، دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قراردادی با کمک شرکتهای پشتیبان/پیشرو توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تدوین گردیده است.

دریافت دستورالعمل و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی

پیام بگذارید