باتوجه به اینکه بیشترین واحدهای بسته بندی خرما در استان بوشهر مستقر هستند، این ظرفیت وجود دارد که خرمای مورد نیاز نظر شهروندان آن استان را با انواع شیوه های فرآوری و بسته بندی آماده و با قیمت مناسب ارسال نماید.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید