نامه‌های دریافتی

مطالبات معوق واحدهای تولیدی

جهت دریافت نامه مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در خصوص مطالبات معوق واحدهای تولیدی از دستگاه های دولتی و نهاهای عمومی اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید