تفویض کامل اختیارات موضوع مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم


به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات، مقنن نسبت به مودیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند …

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تفویض کامل اختیارات موضوع مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.