گزارش تحلیلی خشکسالی استان

جهت دریافت گزارش تحلیلی خشکسالی استان باتوجه به وضعیت بارندگی های اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید