بولتن اخبار اقتصادی کشورهای منطقه شامل کشورهای ترکیه، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، پاکستان، هند و امارات اعلام گردید.


گزارش تکمیلی در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

 

پیام بگذارید