اقلیم کردستان عراق:

  • کاهش قیمت بنزین در اقلیم کردستان
  • صادرات نفت دولت اقلیم کردستان در سه ماهه سوم سال 2022
  • عدم خروج شرکت های نفتی روسیه از اقلیم کردستان
  • کاهش قیمت کالا و خدمات مختلف در اقلیم کردستان

ترکمنستان:

  • افزایش خدمات بانکداری اینترنتی در ترکمنستان
  • تولید نفت طی 5 ماهه اول سال 2022
  • بررسی امکان بومی سازی تولید در ترکمنستان توسط یک شرکت بزرگ روسی

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

خبرنامه اقتصادی اقلیم کردستان عراق و ترکمنستان

پیام بگذارید