نامه‌های دریافتی

الزام شبکه بانکی کشور به وصول مطالبات

جهت دریافت نامه معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری در خصوص الزام شبکه بانکی کشور به وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید