بکار گیری اتباع خارجی


بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز

در صورت بکارگیری تبعه خارجی غیر مجاز، کارفرمایان مربوطه از فعالیت های واگذاری دستگاه های مربوطه از فعالیت جهت فعالیت منع می‌گردند.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

بکار گیری اتباع خارجی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.