نامه‌های دریافتی

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی و سالانه تجهیزات کشاورزی کشور آذربایجان

جهت دریافت نامه رئیس محترم نمایندگی وزارت امور خارجه – اصفهان در خصوص برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی و سالانه تجهیزات کشاورزی کشور آذربایجان اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید